Logo Gmina Jarosław - strona archiwalna

News

News zdjęcie id 811

19 listopada 2021 r. (tj. piątek), w budynku Urzędu Gminy w Jarosławiu przy ul. Piekarskiej 5, przeprowadzone zostaną ćwiczenia próbnej ewakuacji ludzi z budynku.

17.11.2021

19 listopada 2021 r. (tj. piątek),  w budynku  Urzędu Gminy w Jarosławiu
przy ul. Piekarskiej 5, przeprowadzone zostaną ćwiczenia próbnej ewakuacji ludzi z budynku.

Dla zachowania bezpieczeństwa osób przebywających w budynku w trakcie przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych, uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższą Instrukcją.

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

NA WYPADEK OGŁOSZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU

URZĘDU GMINY w JAROSŁAWIU przy ul. Piekarskiej 5

 

        Forma ogłoszenia alarmu:

        Załączone sygnalizatory alarmowe Systemu Sygnalizacji Pożaru  komunikaty ewakuacyjne                podawane  przez koordynatorów ewakuacji.

 

      Zasady postępowania osób przebywających w  budynku Urzędu Gminy w Jarosławiu przy        ul. Piekarskiej 5 na wypadek ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego:

 

 

 1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu głosowego o konieczności ewakuacji z budynku, pracownicy i osoby przebywające
  w budynku natychmiast przerywają pracę  i przygotowują się do opuszczenia pomieszczeń w budynku.
 2. Koordynatorzy ewakuacji i dowodzący akcją ewakuacyjną zakładają kamizelki odblaskowe z napisami i udają się na  przydzielone im odcinki ewakuacyjne.
 3. Koordynatorzy ewakuacji  informują osoby przebywające w ich rejonie o konieczności natychmiastowego opuszczenia budynku. Nadzorują przebieg ewakuacji i czuwają nad bezpieczeństwem ewakuowanych i wskazują kierunki ewakuacji.
 4. Koordynatorów ewakuacji wspierają pracownicy ochrony grupy interwencyjnej na poziomie parteru. Pracownicy ochrony zabezpieczają podczas ćwiczeń budynek przed osobami postronnymi z zewnątrz.
 5. Wszystkie osoby znajdujące się w budynku mają obowiązek opuszczenia pomieszczeń – jeżeli nie występuje zagrożenie dla życia i zdrowia należy zabezpieczyć dokumenty, wyłączyć urządzenia elektryczne, zabrać okrycie wierzchnie. Drzwi do pomieszczeń pozostawić
  w pozycji zamkniętej [ bez zamykania na klucz ]
 6. Należy udać się korytarzem do wydzielonej pożarowo klatki schodowej w kierunku wskazanym przez znaki ewakuacyjne (zielone piktogramy) umieszczone na ciągach ewakuacyjnych;  [stosując się do poleceń koordynatorów ewakuacji ]
 7. W czasie trwania ewakuacji zachować ciszę i spokój, nie ulegać panice;
 8. Poruszać się szybkim krokiem, bez podbiegania i wyprzedzania innych osób;
 9. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ponieważ w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych panuje mniejsze zadymienie. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie.
 10. Podczas przechodzenia przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian korytarza, by nie utracić orientacji, co do kierunku ewakuacji;
 11. Nie wolno zatrzymywać się ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji;
 12. Osoby wchodzące na klatkę schodową natychmiast schodzą w dół.
 13. W czasie schodzenia klatką schodową szybkość poruszania się należy dostosować do osób znajdujących się niżej. Przyspieszanie tempa schodzenia może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy na klatce schodowej nie ma innych ewakuujących się osób
 14. Należy zapewnić możliwość przechodzenia działającym w budynku strażakom i innym służbom ratowniczym.
 15. Zabroniony jest powrót na wcześniej ewakuowane pomieszczenia jak również powrót do  budynku. W przypadku przebywania w trakcie ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego poza swoim stałym miejscem pracy, należy się natychmiast ewakuować na zewnątrz budynku
  w wyznaczony rejon zbiórki do ewakuacji. [patrz załącznik ]
 16. Z budynku można wyjść wyłącznie dwoma oznakowanymi wyjściami ewakuacyjnymi od strony ulicy Piekarskiej oraz z tyłu budynku od parkingu wewnętrznego.
 17. Osoby ewakuowane z budynku udają się w rejon koncentracji ewakuowanych wyznaczony na placu parkingu z boku budynku (patrz załącznik do instrukcji)
 18. Po ewakuacji należy sprawdzić, czy wszyscy pracownicy opuścili budynek i znajdują się w miejscu zbiórki. [sprawdzanie wzajemne, przez przełożonych  i koordynatorów]. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie [ budynku ], należy natychmiast zgłosić ten fakt pracownikom prowadzącym ewakuację lub jednostkom ratowniczym.
 19. Powrót budynku Urzędu Gminy przy ul. Piekarskiej 5 może nastąpić wyłącznie po likwidacji zagrożenia na polecenie przekazane przez dowodzącego akcją ewakuacyjną lub przedstawiciela służb ratowniczych..
 20. Zasiedlanie budynku należy przeprowadzać w sposób spokojny i uporządkowany, słuchając poleceń koordynatorów ewakuacji i dowódcy ćwiczeń.

 

Pamiętaj !!!

Sprawnie przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji próbnej, to gwarancja prawidłowo przeprowadzonej ewakuacji ludzi z  budynku  w przypadku realnego zagrożenia.

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY JAROSŁAW:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA GMINY JAROSŁAW:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.