Logo Gmina Jarosław

News

News zdjęcie id 723

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – umowa podpisana, prace rozpoczęte

24.03.2021

         W dniu 26 stycznia bieżącego roku, w Urzędzie Gminy Jarosław Wójt, Elżbieta Grunt podpisała z wykonawcą umowę dotyczącą opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław oraz sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Północ, Południe i Wschód.

Wykonanie dokumentacji, zwycięzca przetargu, firma MPZPlan Grzegorz Kołosionek z Wrocławia wyceniła na 295 200,00 zł brutto. Termin realizacji zadania to 31 marca 2023 r.

Prace nad nowymi dokumentami są na etapie analizy i opiniowania wewnętrznego. Do 5 marca trwało składanie wniosków, których wpłynęło 747. Znakomita większość to wnioski indywidualne. Tematycznie znacząca większość z nich dotyczyła wyznaczenia nowych terenów budowlanych, inwestycyjnych, infrastruktury drogowej i usług. Kolejnymi etapami prac będą: opiniowanie i uzgodnienia, wyłożenie projektów i dyskusja publiczna, składanie uwag i ewentualne zmiany. Ostatnim etapem będzie uchwalenie przez Radę Gminy Jarosław.

W związku z rosnącym zainteresowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego, wyjaśnijmy na czym polegają różnice pomiędzy tymi dwoma często mylonymi pojęciami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), u podstaw systemu planowania miejscowego leżą dwa akty planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Czym jest studium a czym plan miejscowy?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest zapisem polityki przestrzennej prowadzonej na terenie danej gminy. Jest dokumentem obligatoryjnym, sporządzanym dla terenu całej gminy, składającym się z części tekstowej i graficznej. Zadaniem studium jest diagnoza stanu istniejącego w gminie, na różnych płaszczyznach m.in. środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej oraz wyznaczenie na tej podstawie kierunków zagospodarowania terenu. Jest to więc zapis polityki przestrzennej prowadzonej w gminie. Ustalenia zapisane w studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym studium, w odróżnieniu od planu, nie jest aktem prawa miejscowego (z tego wynika również, że plan miejscowy nie może powstać jeśli nie istnieje studium).

Plan miejscowy jest natomiast jednym z najważniejszych dokumentów dla wszystkich, którzy przymierzają się do kupna działki budowlanej czy budynku. Plan to akt prawa miejscowego. Przyjmują go gminy. Dokument określa zasady ładu przestrzennego – czyli mówiąc prościej: co w danym miejscu można wybudować, jaka zabudowa ze względu na przeznaczenie i rodzaj działalności jest przewidziana dla danego terenu czy też wreszcie – czy w okolicy szykują się inwestycje infrastrukturalne, np. drogowe, które mogą być podstawą do wywłaszczenia.  Z planu dowiemy się też jakie sąsiedztwo nas może czekać – czy np. domki jednorodzinne, czy zakłady produkcyjne.

Mamy nadzieję, że te wyjaśnienia zdołają dostarczyć Państwu niezbędnych informacji i rozwiewają wątpliwości dotyczące tych dokumentów.

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.