Logo Gmina Jarosław

News

News zdjęcie id 692

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jarosław w roku 2021 bez zmian

30.12.2020

W listopadzie br. odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021. Gmina Jarosław czekała na oferty do 24 listopada. Wynik przetargu jest korzystny dla mieszkańców i gwarantuje utrzymanie w 2021 roku stawki opłaty za odpady komunalne na dotychczasowym poziomie. Wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu naszej gminy pozostanie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z Tylmanowej.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku - KLIK pdf

 

Zmiany od przyszłego roku.

W 2021 roku odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych nie obejmie odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, czyli odbioru w ramach tzw. wystawek. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, jak również odpady remontowo-budowlane, będą przyjmowane wyłącznie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tuczempach i Kostkowie. Właściciele nieruchomości, którzy nie kompostują bioodpadów jeszcze w grudniu otrzymają listownie dodatkowe kody na oznakowanie brązowych worków na bioodpady kuchenne oraz zielone. Przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostowniki i zadeklarowali obowiązek kompostowania, nie mogą oddawać oraz przywozić bioodpadów do gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wszystkie bioodpady są w tym przypadku kompostowane u źródła). W przeciwnym przypadku właściciel nieruchomości utraci prawo do zwolnienia z tyt. kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono brak kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O problemach w gospodarce odpadami.

Gospodarka odpadami komunalnymi staje się coraz istotniejszym i trudniejszym wyzwaniem dla większości polskich gmin, także naszej i naszych mieszkańców.

Przede wszystkim gospodarka odpadami jest coraz droższa, na co samorządy nie mają żadnego wpływu. Koszty zagospodarowania rosną z roku na rok w zastraszającym tempie. Brak uporządkowania systemu gospodarki, zbyt mała liczba instalacji, rosnące ceny ustalane przez operatorów odbierających odpady, to tylko niektóre z obserwowanych problemów. Wszystko to powoduje, że gminy muszą płacić coraz więcej firmom za przekazywane odpady z selektywnej zbiórki. Ogromny wzrost opłat za odpady zmusił samorządy do poszukiwania sposobów, dzięki którym koszty będą pokryte. Nie ma jednak metody idealnej, bo albo są niesprawiedliwe, albo zależą od ludzkiej uczciwości.

Do najistotniejszych problemów gminy z jakimi corocznie się mierzymy są: niska jakość selektywnej zbiórki, spalanie odpadów w paleniskach domowych, niska świadomość i poziom zaangażowania mieszkańców w kwestie związane z odpadami, nieprzychylność mieszkańców w stosunku do systemu, udział odpadów resztkowych na wysokim poziomie, przy jednoczesnym wysokim poziomie deklaracji selektywnej zbiórki odpadów, obecność odpadów „nietypowych” (gruz budowlany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone) oraz surowcowych w strumieniu odpadów resztkowych, podrzucanie odpadów pod ogólnodostępne kosze, brak deklaracji ze strony wszystkich mieszkańców, brak pełnej ściągalności opłat.

Stale rośnie liczba generowanych przez nas odpadów komunalnych. Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 roku przeciętny Polak wygenerował 311 kg odpadów, w 2018 roku liczba ta wzrosła to 325 kg, natomiast w 2019 było to już aż 332 kg na mieszkańca. Biorąc pod uwagę wzrost zużycia produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, ze względu na podjęte środki ostrożności związane z epidemią COVID-19, dane za 2020 rok mogą wyglądać jeszcze gorzej. Pandemia pokazała jak istotny i naglący jest problem gospodarki odpadami - w przestrzeni publicznej zalewały nas jednorazowe maseczki, rękawiczki i inne produkty.  Odpady i ich właściwe zagospodarowanie to obecnie jedno z największych wyzwań, z jakimi zmagają się gminy.

Problem rosnącej masy odpadów komunalnych jest zjawiskiem obserwowanym również w naszej gminie. W związku z obowiązkiem tonażowego rozliczania się gmin z operatorem świadczącym usługę odbioru lub zagospodarowania odpadów komunalnych, wprowadzonym przez nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi to nie tylko ogromne obciążenie środowiskowe, ale i finansowe. Każda tona odebranych lub zagospodarowanych odpadów stanowi podstawę do uzyskania przez operatora wynagrodzenia.

Bioodpady, ze względu na swój wysoki udział procentowy, stanowią szczególną grupę odpadów, znacząco wpływającą na koszty systemu. Z tego powodu działania mające na celu ograniczenie ich wytwarzania wydają się kluczowe do podjęcia. Aby ograniczyć masę bioodpadów gmina przyjęła już rozwiązanie polegające na obniżeniu opłaty dla mieszkańców kompostujących bioodpady na terenie własnej nieruchomości.

Kolejnym ważnym problemem jest spalanie odpadów w paleniskach domowych, które jest zabronione ustawowo, ale wciąż jest jednym z większych problemów, z którym trudno sobie radzić. Jako przyczynę takiego działania i spalania odpadów w domowych paleniskach (piecach oraz kominkach) należy wyróżnić brak świadomości szkodliwości tego działania oraz występujące ubóstwo energetyczne. Najważniejszym aspektem ograniczania spalania odpadów jest uświadamianie sobie o szkodliwych konsekwencjach tego działania. Musimy mieć świadomość tego w jaki sposób spalanie odpadów wpływa na jakość powietrza, glebę, uprawy, a przede wszystkim zdrowie ludzkie.  Substancje, które są wydzielane w trakcie spalania śmieci wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. Szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci.

 

Bez zaangażowania mieszkańców poprawa systemów gospodarowania odpadami jest bardzo trudna do zrealizowania. Nie stanie się to na pewno, jeśli mieszkańcy nie zmienią swojego nastawienia do kwestii zagospodarowania odpadów.

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY JAROSŁAW:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA GMINY JAROSŁAW:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.