Adres e-mail do kontaktu: rzeszow.konkursy@stat.gov.pl