Logo Gmina Jarosław

News

News zdjęcie id 623

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

13.07.2020

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.  Gdy zaistnieją koliczności, w których wymagane jest objęcie opieką podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawi sądowi wniosek o objęcie opieką przez wskazanego kandydata.

 

Zakres podstawowych zadań:

- sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- pełna zdolność do czynności prawnych

- korzystanie z pełni praw publicznych

- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

- nieposzlakowana opinia

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- niepozbawienie władzy rodzicielskiej.

 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

 

Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych  i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie swojej aplikacji oraz ww. oświadczeń w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Kandydat na opiekuna prawnego” na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław lub elektronicznie na adres e-mail: gops@gopsjaroslaw.pl bądź złożenie osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

 

Osoby zainteresowane będą rekomendowane sądowi na jego wniosek o wskazanie kandydata na opiekuna.

 

Załącznik:

wzór oświadczenia

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

mgr inż. Elżbieta Kot

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY JAROSŁAW:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA GMINY JAROSŁAW:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.