Logo Gmina Jarosław

News

News zdjęcie id 609

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 trwa nabór na rachmistrza spisowego, jesteś zainteresowany? Zgłoś się do Urzędu Gminy.

16.06.2020

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Wójt Gminy Jarosław – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 terenie Gminy Jarosław.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Jarosław.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Jarosław ustalona została w ilości 4 osób.

 

 

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Jarosław,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:
1) obsługa komputera,
2) korzystanie z map cyfrowych,
3) komunikatywność,
4) obowiązkowość,
5) rzetelność.

 

II. Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

 

III. Wymagane dokumenty:

1) zgłoszenie (wzór do pobrania zał. nr 1),
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania zał. nr 2)

4) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania zał nr 3).

 

IV. Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5 – Sekretariat pok. nr 2 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji dotyczących naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 16-624-86-33.

 

 

Dodatkowe informacje:

  1. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. W ramach szkolenia Kandydat na rachmistrza terenowego uzyska informacje o:

a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,

b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,

c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
Szkolenie kończy się egzaminem testowym. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.

  1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydat.
  2. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia 161. oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego (ZWKS).
  3. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728). Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:

a)    37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;

b)    20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

(rachmistrz , który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz)

  1. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Załączniki do ogłoszenia

 

1. Zał nr 1_formularz_zgloszenia_kandydata_na_rachmistrza

2. Zał nr 2_oswiadczenie_o_niekaralnosci

3. Zał nr 3_klauzula_informacyjna_dotycząca_przetwarzania_danych_osobowych

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY JAROSŁAW:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA GMINY JAROSŁAW:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.