Logo Gmina Jarosław

News

News zdjęcie id 325

Świadczenie „Dobry Start”

29.06.2018

Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym ( tzn. od pierwszej klasy szkoły podstawowej), niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
  Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.
 Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko do ukończenia:
• 18. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
• 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 W przypadku gdy dziecko w wieku od ukończenia 19. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny nie legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie dobry start przysługuje również na to dziecko do ukończenia przez nie 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, jeżeli rozpoczęło naukę w danej szkole przed ukończeniem 18. roku życia.
 Świadczenie dobry start wypłacane będzie w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko.
  W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.
 Świadczenie dobry start nie przysługuje:
• jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje
te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
• na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne; (tzw. zerówka)
•  jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa doświadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
 Wnioski składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu w pok 24. O przyznaniu świadczenia „Dobry start” osoby będą powiadamiane za pomocą e-mail po wcześniejszym podaniu i wyrażeniu zgody we wniosku. W przypadku braku skrzynki e-mail informacje o tym czy świadczenie zostało przyznane będzie można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju 24. Informacje o rozpatrzeniu wniosku będzie można uzyskać po 15 września.
 Należy pamiętać również o tym że od lipca można składać drogą internetową wnioski na świadczenie wychowawcze, rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Natomiast od sierpnia można będzie wybierać i składać wnioski na powyższe świadczenia w formie tradycyjnej.


Zmiany w wysokości zasiłku pielęgnacyjnego


 W chwili obecnej trwają prace nad projektem ustawy mającej na celu wprowadzenie zmian wysokości zasiłku pielęgnacyjnego. Prace ciągle trwają przewidywany termin wejścia ustawy w życie planowany jest na dzień 1 września 2018r. Ustawodawca przewiduje w projekcie wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do wysokości 215,84 zł. W przypadku wejścia ustawy w życie osobom otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny kwota zasiłku zostanie zmieniona z urzędu (nie będzie to wymagało ponownego złożenia wniosku).

 

Wzór wniosku, szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.