Logo Gmina Jarosław

News

Informacja na temat Projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”

26.09.2017

      Wielokrotnie informowaliśmy Państwa o stadium w jakim znajduje się wniosek Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica dotyczący dofinansowania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda następująco: dnia 29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł. W przeprowadzonym naborze do podziału na całe województwo podkarpackie udostępniona została kwota w wysokości 120 mln zł. Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – według uzyskanej kolejności na liście rankingowej. W efekcie dokonanej analizy środków dostępnych w działaniu 3.1 Rozwój OZE Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 2 kolejne projekty do dofinansowania z listy rezerwowej. Podsumowując w wyniku rozstrzygnięć dokonanych w dniu 29 sierpnia 2017r. do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135 816 048,45 zł. Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa podjął decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł, co pozwoli na wybór do dofinansowania kolejnych 5 projektów z listy rezerwowej. Ponadto, Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała. Z przykrością musimy Państwa poinformować, że wniosek złożony przez Gminę Jarosław  uzyskał 55,01 punktów i znajduje się na 34 pozycji listy rezerwowej. Wójtowie Gminy Jarosław i Roźwienica wspólnie z Firmą DOEKO GROUP sp.zo.o., która przygotowała dokumentację techniczną oraz wniosek aplikacyjny przeanalizowali zestawienie punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach jakościowych oceny merytorycznej. Przy opracowaniu dokumentów zwracano uwagę na wysoką jakość planowanych do zamontowania urządzeń. Przyjęto więc  średnie ceny rynkowe urządzeń wysokiej jakości. Ponadto przy indywidualnym doborze mocy planowanych instalacji kierowano się realnymi potrzebami danego gospodarstwa oraz dobierano rodzaj instalacji zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Wnioski zostały ocenione pod kontem efektywności kosztowej, mocy zainstalowanej, oraz redukcji ekwiwalentu CO2, liczby gospodarstw domowych, udziały finansowego ostatecznych odbiorców wsparcia, gotowości do realizacji oraz zgodności z planem gospodarki niskoemisyjnej. Nasz wniosek najwięcej punktów stracił w zakresie efektywności kosztowej oraz rocznej redukcji ekwiwalentu CO2. Upraszczając powyższe zagadnienia, o wyborze do dofinansowania Projektu w głównej mierze zdecydowała łączna ilość instalacji oraz ilość mieszkańców zainteresowanych realizacją inwestycji budowy kotłów pelletowych. Nasi mieszkańcy niestety nie byli przekonani do wymiany swoich pieców, co w sposób znaczący odbiło się na ocenie całego Projektu.  Podsumowując, należałoby jeszcze zaznaczyć jeden istotny aspekt w całym procesie ubiegania się o dofinansowanie. Ocenione przez Urząd Marszałkowski zakwalifikowane do dofinansowania Projekty muszę zrealizować założone we wniosku aplikacyjnym wartości zarówno pod kątem ilościowym, jakościowym oraz cenowym. Nasz Projekt zakładał realne wartości w odniesieniu do faktycznych danych i osób zainteresowanych realizacją projektu. Jak będzie z Projektami innych Gmin. Zobaczymy.

W związku z tym, że projekt został pozytywnie zweryfikowany i oceniony Gmina będzie w dalszym ciągu monitorowała jego losy w latach 2018-2019 włącznie z poszukiwaniem innych źródeł finansowania.

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.