Logo Gmina Jarosław

News

Inwestycje i remonty realizowane w Gminie Jarosław w 2017 roku

30.06.2017

Oczyszczalnia w Kostkowie

W bieżącym roku największą planowaną do realizacji inwestycją jest „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostków”. Gmina Jarosław uzyskała dofinansowanie na przedmiotową inwestycję ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.3 Gospodarka wodno ściekowa. Planowany koszt realizacji całego zadania to 4 695 894,00 zł, przyznane dofinansowanie wynosi 3 179 000,00 zł, a wkład własny Gminy stanowi 1 516 894,00 zł. Obecnie jesteśmy na etapierozstrzygania przetargu, w którym zostanie wyłoniony wykonawca zadania. W przetargu zgłosiły się 3 firmy. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i modernizacji istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostków przeznaczonej docelowo dla 2918 równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Projekt polegać będzie na modernizacji linii oczyszczania mechanicznego ścieków z budową nowej pompowni ścieków z kratą hakową i budowie sito – piaskownika z tłuszczownikiem, instalacji napowietrzającej, kraty ręcznej w wydzielonym, samodzielnym budynku, zmianie linii biologicznej oczyszczania ścieków z jednego reaktora HYDROVIT SI 1x 450 m3/d na dwa reaktory pulsacyjne SBR o pojemności 2x400m3, zmianie linii przeróbki osadu nadmiernego poprzez budowę komory stabilizacji tlenowej z wymianą istniejącej prasy odwadniającej i higienizacji osadu, wymianie i modernizacji istniejących pomp, dmuchaw, mieszadeł i automatyki oraz budowie zadaszonej wiaty magazynowej dla potrzeb gospodarki osadowej. Przepustowość  oczyszczalni wynosi obecnie Qśr.d = 450m3/d, Qmax = 30,6m3/d (RLM=1406). Po przebudowie i rozbudowie oczyszczalni przepustowość ulegnie zwiększeniu do wartości: Qmax godz.= 63m3/h (2918 RLM), Qśr.d=450m3/d – bez zmian. Rozpoczęcie robót nastąpi w lipcu br., a zakończenie we wrześniu 2018r. W tym roku zgodnie z harmonogramem robót przerób będzie wynosił ok. 1,5 mln zł.

Wodociągi i kanalizacja

W tym roku zrealizowano już między innymi zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jarosław” w miejscowościach Morawsko, Tuczempy i Pełkinie, które zakończono w czerwcu.  Wybudowano odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do nowopowstających budynków mieszkalnych.

Planowana jest również „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław”, wystąpiono o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania „Gospodarka wodno – ściekowa”.  Planowany całkowity koszt inwestycji to 830 746,82 zł, wnioskowane dofinansowanie to 428 937,00 zł. Obecnie wniosek jest oceniany w Urzędzie Marszałkowskim. Przewidywany termin  rozstrzygnięcia przypada na miesiąc wrzesień po ewentualnym uzyskaniu środków nastąpi podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Gmina Jarosław wyłoni wykonawcę zadania w przetargu nieograniczonym. Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2017r.

Drogi gminne

Podobnie jak w latach poprzednich w tym roku również planowane są bieżące naprawy dróg gminnych we wszystkich miejscowościach Gminy Jarosław. Wartość zadania to ok. 3,2 mln zł. Łącznie będzie to 58 odcinków dróg i tak:

Tuczempy – ul. Młyńska, Słoneczna, Jana Pawła II, Cicha, Sportowa, Św. Królowej Jadwigi, Wiosenna, Gościnna i Leśna.

Munina – ul. Dębowa, Św. Królowej Jadwigi, Pogodna, Kwiatowa, Wspólna, Sportowa, Wąska i Krótka.

Leżachów Osada – 1 droga, Kostków – 3 drogi, Wola Buchowska – 2 drogi, Wólka Pełkińska – 6 dróg, Pełkinie – 4 drogi, Makowisko – 2 drogi, Koniaczów – 1 droga, Zgoda – 3 drogi, Surochów – 5 dróg, Sobiecin – 4 drogi, Morawsko – 6 dróg

Szczegółowe informacje można uzyskać u sołtysów czyli gospodarzy wsi lub radnych.

W 2017 roku kontynuowana jest budowa chodników wzdłuż drogi krajowej nr 77 w miejscowości Pełkinie. Drugą część realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Termin zakończenia to lipiec br. Tak więc osoby mieszkające przy drodze krajowej doczekali się, od lat upragnionej inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo ruchu pieszego, a poprzez poszerzenie jezdni również kołowego.

Budowane są lub wkrótce będą chodniki przy drogach powiatowych w Tuczempach, Surochowie, Makowisku, Wólce Pełkińskiej o wartości ok. 1 mln zł, w tym przy 50% udziale środków budżetu Gminy i 50% środków budżetu powiatu. Termin realizacji to wrzesień 2017r.

Szkoły

Większość szkół w gminie posiada pełne zaplecze sportowe, obecnie planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surochowie. Zostały złożone dokumenty techniczne w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu na pozwolenie na budowę. Termin rozpoczęcia budowy to październik 2017, a zakończenie 1 września 2018r. Po zrealizowaniu tej inwestycji wszystkie szkoły będą posiadały nowoczesne, dobrze wyposażone sale gimnastyczne. Ponadto w związku z reformą oświaty przewidywane są prace remontowe w szkołach w Tuczempach, Wólce Pełkińskiej i Makowisku.

W dziedzinie kultury fizycznej realizowane będzie zaplecze szatniowo-socjalne na stadionie sportowym w Woli Buchowskiej. Wartość zadania około 150 tyś. zł. Termin wykonania to 15 sierpnia 2017r.

Kolejne inwestycje w rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców gminy to:

Grzybek w Tuczempach

Realizowana będzie budowa wiaty w Tuczempach – popularnie zwana „grzybkiem”. Wartość inwestycji to 207 068,31 zł.  Inwestycja  obejmuje; budowę wiaty do gier sportowych, podjazdu dla niepełnosprawnych, wewnętrznej linii zasilającej oświetleniowej, piłkochwytu oraz utwardzonego dojścia – na terenie stadionu  we wsi Tuczempy. W zakres zadania wchodzi między innymi wykonanie następujących robót: budowa wiaty do gier sportowych o wymiarach konstrukcyjnych: 8,50 x 12,50 (15,50) m. pow. zabudowy 119,75 m2, pow. użytkowa 109,75 m2, kubatura 453,68 m3. Konstrukcja obiektu mieszana. Dach o konstrukcji drewnianej wielospadowy z pokryciem blacho dachówką.  Termin wykonania – 15 sierpnia br.

Siłownie zewnętrzne

W tym roku zostanie zrealizowana planowana od roku budowa siłowni zewnętrznych w Koniaczowie, Morawsku, Muninie, Pełkiniach, Sobiecinie, Surochowie, Tuczempach i Zgodzie. Planowany termin wykonania to 15 sierpnia br.

Realizacja planowanych inwestycji wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców. Zapewni dostęp nowo powstającym budynkom do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje w infrastrukturę sportowo rekreacyjną mają zachęcić mieszkańców do większej aktywności fizycznej i dbałości o zdrowy styl życia bez względu na wiek.

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.