Logo Gmina Jarosław

Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2020 ROKU

 

    Komunikat - W związku z pandemią COVID-19  od dnia 17.03.2020r –  do odwołania  świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w odbywa się  wyłącznie przez telefon

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie  to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej  porady.

 

      W roku 2020 Starosta Jarosławski ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają cztery lokalizacje w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do porad prawnych dla osób z ograniczoną możliwością dojazdu do miasta. Punkt w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu działa od godz. 800 do 1600, co z kolei pozwala na skorzystanie z porad niejako „przy okazji” osobom, które załatwiają swoje sprawy urzędowe.       

       Porad prawnych w 2020 roku udzielają adwokaci i radcowie prawni, doradcy, mediatorzy oraz prawnicy działający z ramienia organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenia SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu.

       Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja  przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

W jaki sposób jest to weryfikowane?

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  oraz pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Należy mieć na uwadze, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Doradca działający w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokona rozpoznania problemu i udzieli porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją.

Bezpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,   w tym  w sprawie karnej;
  3. przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy  w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

        Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się - może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prawnik informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

 

Lista dostępna jest na stronach internetowych starostwa oraz poszczególnych gmin w powiecie, a także w punktach pomocy prawnej.

 

UMAWIANIE WIZYT NA BEZPŁATNE PORADY

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62

w poniedziałki, wtorki i środy w godz. od 8.00 do 12.00.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub w miejscu zamieszkania. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail: kontrola@starostwo.jaroslaw.pl

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego

Harmonogramu pracy w 2020 roku dla 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Jarosławskiego:

 

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

 

Telefon

Radcy prawni

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 800 - 1200

 

 

(016) 

624 62 62

 

 

Adwokaci

Urząd Miejski  w Pruchniku

ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 800 - 1200

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

(radca prawny, adwokat, mediator)

Starostwo Powiatowe

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

 

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 1200 - 1600

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Urząd Gminy   w Wiązownicy               

ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:  800 - 1200

 

Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

(radca prawny, adwokat, mediator)

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ze specjalizacją mediacyjną

Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

(radca prawny, adwokat, mediator)

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. Skołoszów

ul. Dworska 67

37-550 Radymno

poniedziałek, wtorek:  800 - 1200

 

 

Urząd Gminy w Laszkach

37-543  Laszki 36

środa:  800 - 1200

 

Urząd Gminy w Chłopicach

37-561  Chłopice 149a

czwartek, piątek:  800 - 1200

 

 

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Klauzula informacyjna dla Klientów PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI dotycząca realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Jarosławskiego 

LOKALIZACJA PUNKTÓW POMOCY PRAWNEJ 

Zasady udzielania pomocy prawnej 

 

DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZOSTAJE ZMODYFIKOWANA. - Informacja z 16 marca 2020

 

Wniosek

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.