Logo Gmina Jarosław

Czyste powietrze

WSPARCIE  DORADCZE  GMINY  JAROSŁAW  DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE DOFINANSOWANIA  PRZEDSIĘWZIĘĆ  W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO –  CZYSTE POWIETRZE

Zmiany w Programie Czyste Powietrze

 

Ulotka - zadbaj o swój kawałek nieba 

Ulotka - Czyste powietrze - zdrowy wybór

 

 

Nowa odsłona programu

Gminy Jarosław oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  od dnia 15.05.2020 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

 

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Od 15.05.2020 r. obowiązuje nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków. Obecnie został uruchomiony wyłącznie nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (z podstawowym poziomem dofinansowania).

Beneficjenci kwalifikujący się do Części 2 Programu (z podwyższony poziomem dofinansowania), muszą poczekać na ogłoszenie naboru i będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia, ponieważ do uruchomienia Części 2  Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Zmiany w programie to uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy. Nowością będzie pojawienie się możliwości składania wniosków  online w serwisie gov.pl.  na podstronie   dedykowanej programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam link do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Planuje się  ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.

Obecny czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie  zostanie skrócony    z  90 do 30 dni;

Nastąpi integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.

Poziom dotacji zostanie powiązany z efektem ekologicznym ( bonus za niskoemisyjność i odnawialność). Premiowane będą te inwestycje, które są rozwiązaniami beze misyjnymi ( pod względem niskiej emisji) i umożliwiają redukcję emisji CO2. Najwyższe dofinansowanie będzie przyznawane dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacja łącznie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

 

W ramach nowej odsłony programu ,, Czyste Powietrze” wprowadzone zostaną nowe zadania dla gmin:

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania

- możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania ( ze środków udostępnionych  przez NFOŚ i GW dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na pożyczki dla beneficjentów).

W kolejnym etapie nastąpi włączenie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;

 

Najważniejsze zmiany w Programie:

  • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
  • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania ( 20- 25 tys. zł dofinansowania, dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę). Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczający  100 000 zł  (dochód za 2019 r.);
Maksymalne dofinansowanie (do 25 tys. zł) obejmie przedsięwzięcia dotyczące demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.

Dofinansowane kwotą (do 20 tys. zł) będą przedsięwzięcia obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 - zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt. 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i  cwu albo

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)

 - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Zostanie utworzona platforma internetowa z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

W późniejszym terminie po głoszeniu naboru dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania  beneficjent otrzyma do 32 tys. zł dofinansowania oraz dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę). Podwyższony poziom dofinansowania będzie dotyczył osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekroczy kwoty:

- 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym;

- 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym;

 

dotacje na realizację zadań związanych z dociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła, (do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania - do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

 

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

  • WFOŚ i GW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
  • lub za pośrednictwem gmin, w tym Gminy Jarosław, która zawarła porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚ i GW.

Wnioski o dofinansowanie można składać: również poprzez aplikację internetową -    Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚ i GW  ( po wpisaniu w wyszukiwarce:  Portal Beneficjenta Czyste Powietrze Rzeszów)lub  poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia.

Uwaga! Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Celem programu ,,Czyste Powietrze’’ z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

        Wszelkie szczegółowe informacje na temat pod numerem telefonu 16 624 86 35.

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.