Logo Gmina Jarosław

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY JAROSŁAW

 

 

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarosław - KLIK

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jarosław oraz części Gminy Miejskiej Jarosław w okresie 3 lat tj. od dnia 12 maja 2018 r. do 11  maja 2021 r.

 

Wniosek o  wydanie warunków  przyłączenia do sieci wod. kan.

 

Ceny wody i ścieków w 2021 roku

W 2021 roku będą obowiązywać ceny taryfowe wody i ścieków zatwierdzone decyzją nr RZ.RET.070.3.31.2018.AS z dnia 10 kwietnia 2018 r. Dyrektora   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zgodnie z w/w  decyzją zatwierdzone ceny obowiązują 3 lata (od 12 maja 2018 r. do 11 maja 2021 r.)  lecz są zróżnicowane w każdym roku obowiązywania taryfy. Ponieważ decyzja weszła w życie 12 maja 2018 r. dlatego:

1) pierwszy rok obowiązywania taryfy skończył się 11 maja 2019 r.,            
 2) drugi rok  taryfy  obowiązuje od 12 maja 2019 r. do 11 maja 2020 r. ,  
3)  trzeci rok taryfy będzie obowiązywał od 12 maja 2020r. do 11 maja 2021r.                                                    

Zatwierdzone w/w  decyzją ceny taryfowe  przedstawiają poniższe tabele :

Tabela 1. Wielkość cen i stawek za zaopatrzenie w wodę

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie pierwszego roku obowiązywania taryfy

W okresie drugiego   roku obowiązywania taryfy

W okresie trzeciego   roku obowiązywania taryfy

 

1

Gospodarstwa domowe             i   pozostali odbiorcy

Cena wody    (zł/m³)     

2,91

2,84

2,77

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

1,39

1,39

1,39

 

Tabela 2. Wielkość cen i stawek za odprowadzanie ścieków

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie pierwszego roku obowiązywania taryfy

W okresie drugiego   roku obowiązywania taryfy

W okresie trzeciego   roku obowiązywania taryfy

 

1

 

Gospodarstwa domowe             i   pozostali odbiorcy

Cena usługi odprowadzania ścieków        (zł/m³)

              6,47

 

              6,58

             6,64

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

-

-

-

 

 

Wójt Gminy oraz radni chcąc obniżyć obciążenia finansowe dla mieszkańców po raz kolejny, na 2021 r. uchwalili dopłatę do każdego  m³ ścieków ( do ceny brutto), która zostaje przelana z budżetu gminy do zakładu komunalnego i wynosi od dnia 1 stycznia 2021 r. 1,50 zł  brutto za  1 m³ ścieków.

Reasumując, po uwzględnieniu dopłaty do ścieków stawki opłat dla mieszkańców wyniosą:

a) w okresie od dnia 01.01.2021 r.  do dnia 11.05.2021 r.  :   
 - cena wody  ( zł/m³):    2.77 zł netto - 2,99 zł brutto ,       
-  stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)   : 1,39 zł netto – 1,50 zł brutto ,         
 - cena usługi odprowadzania ścieków   (zł/m³) :   5,25 zł netto – 5,67 zł brutto .                       

  Realizując ustawowy obowiązek publikacji taryf - poniżej przedstawiono ceny i stawki wody i ścieków uwzględniające   okresy  od 1 stycznia 2021 r. do 11 maja 2021 r. (Tabele 3, 4 )

     Zakład Komunalny Gminy Jarosław      

         37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5

 

działając na podstawie art.24e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2019.1427 t.j. )  ogłasza:

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jarosław oraz części Gminy Miejskiej Jarosław w okresie 3 lat tj. od dnia 12 maja 2018 r. do 11  maja 2021 r.

zgodnie z decyzją nr RZ.RET.070.3.31.2018.AS z dnia 10 kwietnia 2018 r. Dyrektora   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy oraz  zgodnie z uchwałą nr VIII/140/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług.

 

3.Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w okresie od dnia 01.01.2021 r.   do dnia 11.05.2021 r.       

 

 

    

  Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

   

   Cena / stawka

 

 

Jednostka

    miary

 

Netto

1

2

3

4

5

 

 

   1.

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

na odbiorcę / m-c

 

2,77

 

 

1,39

 

 

zł / m³

 

 

zł/ odb./m-c

   

  

   2.

 

Gospodarstwa domowe  i pozostali odbiorcy

 

 

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

 

5,25

 

 

zł / m³

 

4B.  Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

 

 

Rodzaj wskaźnika

 

 

Jednostka stężenia

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń

 w ściekach przemysłowych

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

netto

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

brutto

1

2

3

4

5

BZT5

mg O2/ dm³

500

8,84

9,55

ChZTCr

mg O2/ dm³

1000

4,42

4,77

Zawiesina ogólna

mg / dm³

400

4,42

4,77

Chlorki

mg Cl/ dm³

1000

4,42

4,77

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg / dm³

100

442,00

477,36

 

Do cen i stawek opłat (netto), dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w  wysokości 8% .

 Stawki opłat za ścieki uwzględniają dopłatę ( do kwoty brutto) z budżetu    Gminy  Jarosław  dla odbiorców w wysokości  1,50 zł do 1 m³  odprowadzanych  ścieków.

Wyszczególnione wyżej ceny i stawki opłat obowiązują także dla mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław posiadających zawarte umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków z Zakładem Komunalnym Gminy Jarosław.

                                                             

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.