Logo Gmina Jarosław

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY JAROSŁAW

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarosław - KLIK

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jarosław oraz części Gminy Miejskiej Jarosław w okresie 3 lat tj. od dnia 12 maja 2018 r. do 11  maja 2021 r.

 

    Cena wody i ścieków w 2020 roku

W 2020 roku obowiązują ceny taryfowe wody i ścieków zatwierdzone decyzją nr RZ.RET.070.3.31.2018.AS z dnia 10 kwietnia 2018 r. Dyrektora   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zgodnie z w/w  decyzją zatwierdzone ceny obowiązują 3 lata ( od 12 maja 2018 r. do 11 maja 2021 r. )  lecz są zróżnicowane w każdym roku obowiązywania taryfy. Ponieważ decyzja weszła w życie 12 maja 2018 r. dlatego:

1) pierwszy rok obowiązywania taryfy skończył się 11 maja 2019 r.,          

   2) drugi rok  taryfy  obowiązuje od 12 maja 2019 r. do 11 maja 2020 r. , 

     3)  trzeci rok taryfy będzie obowiązywał od 12 maja 2020r. do 11 maja 2021r.                                                    

Wójt Gminy oraz radni chcąc obniżyć obciążenia finansowe dla mieszkańców po raz kolejny, na 2020 r. uchwalili dopłatę do każdego  m³ ścieków ( do ceny brutto), która zostaje przelana z budżetu gminy do zakładu komunalnego i wynosi od dnia 1 stycznia 2020 r. 1,50 zł  brutto za  1 m³ ścieków.

Reasumując, po uwzględnieniu dopłaty do ścieków stawki opłat dla mieszkańców wyniosą:

a) w okresie od dnia 01.01.2020 r.  do dnia 11.05.2020 r.  :                                    - cena wody  ( zł/m³):    2.84 zł netto - 3,07 zł brutto ,                                                  
-  stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)   : 1,39 zł netto – 1,50 zł brutto ,      
    - cena usługi odprowadzania ścieków    (zł/m³) :   5,19 zł netto – 5,61 zł brutto,                               

b) w okresie od dnia 12.05.2020 r.  do dnia 31.12.2020 r.  :                                       - cena wody  ( zł/m³):    2.77 zł netto - 2,99 zł brutto, 
                                                 -  stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)   : 1,39 zł netto – 1,50 zł brutto ,   
       - cena usługi odprowadzania ścieków   (zł/m³) :   5,25 zł netto – 5,67 zł brutto.                                

 

Realizując ustawowy obowiązek publikacji taryf, ze względu na to, że dopłata obejmuje rok budżetowy 2020  ( tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ) - poniżej przedstawiono ceny i stawki wody i ścieków uwzględniające   okresy  od 1 stycznia 2020 r. do 11 maja 2020 r. (Tabele 3A, 4A ) oraz zmiany taryfy od 12 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (Tabele 3B, 4B ).

 

     Zakład Komunalny Gminy Jarosław      

         37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5

 

działając na podstawie art.24e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2017.328 z późn. zm. )  ogłasza:

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jarosław oraz części Gminy Miejskiej Jarosław w okresie 3 lat tj. od dnia 12 maja 2018 r. do 11  maja 2021 r.

zgodnie z decyzją nr RZ.RET.070.3.31.2018.AS z dnia 10 kwietnia 2018 r. Dyrektora   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy oraz  zgodnie z uchwałą nr VIII/210/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług.

 

3A. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w okresie od dnia 01.01.2020 r.  do dnia 11.05.2020 r.      

 

 

    

  Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

   

   Cena / stawka

 

 

Jednostka

    miary

 

Netto

1

2

3

4

5

 

 

  1.

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

na odbiorcę / m-c

 

2,84

 

 

1,39

 

 

zł / m³

 

 

zł/ odb./m-c

   

  

  2.

 

Gospodarstwa domowe  i pozostali odbiorcy

 

 

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

 

5,19

 

 

zł / m³

 

4A.  Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

 

 

Rodzaj wskaźnika

 

 

Jednostka stężenia

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń

 w ściekach przemysłowych

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

netto

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

brutto

1

2

3

4

5

BZT5

mg O2/ dm³

500

8,84

9,55

ChZTCr

mg O2/ dm³

1000

4,42

4,77

Zawiesina ogólna

mg / dm³

400

4,42

4,77

Chlorki

mg Cl/ dm³

1000

4,42

4,77

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg / dm³

100

442,00

477,36

 

3B.Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w okresie od dnia 12.05.2020 r.  do dnia 31.12.2020 r.      

 

 

    

  Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

   

   Cena / stawka

 

 

Jednostka

    miary

 

Netto

1

2

3

4

5

 

 

   1.

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

na odbiorcę / m-c

 

2,77

 

 

1,39

 

 

zł / m³

 

 

zł/ odb./m-c

   

  

   2.

 

Gospodarstwa domowe  i pozostali odbiorcy

 

 

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

 

5,25

 

 

zł / m³

 

4B.  Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

 

 

Rodzaj wskaźnika

 

 

Jednostka stężenia

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń

 w ściekach przemysłowych

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

netto

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

brutto

1

2

3

4

5

BZT5

mg O2/ dm³

500

8,84

9,55

ChZTCr

mg O2/ dm³

1000

4,42

4,77

Zawiesina ogólna

mg / dm³

400

4,42

4,77

Chlorki

mg Cl/ dm³

1000

4,42

4,77

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg / dm³

100

442,00

477,36

 

Do cen i stawek opłat (netto), dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w  wysokości 8% .

 Stawki opłat za ścieki uwzględniają dopłatę ( do kwoty brutto) z budżetu    Gminy  Jarosław  dla odbiorców w wysokości  1,50 zł do 1 m³  odprowadzanych  ścieków.

Wyszczególnione wyżej ceny i stawki opłat obowiązują także dla mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław posiadających zawarte umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków z Zakładem Komunalnym Gminy Jarosław.

 

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.