Logo Gmina Jarosław

Opłaty za odpady komunalne

      Od  1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Jarosław będą obowiązywały nowe stawki opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określone Uchwałą  Nr IX/228/2019  Rady Gminy Jarosław z dnia 9 grudnia 2019 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą  opłaty za odpady na terenie Gminy Jarosław są naliczane  od liczby mieszkańców zamieszkujących  gospodarstwo domowe.                                    

W 2020 roku ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,00zł miesięcznie za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.
 
Ustala się również podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72,00zł miesięcznie, jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.
 

Ulga na kompostownik. Całkowitą nowością, którą wprowadziła obowiązującą od września zmiana przepisów jest możliwość wprowadzenia dla mieszkańców – właścicieli domów jednorodzinnych – ulgi za kompostowanie bioodpadów. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują fakt posiadania kompostownika oraz kompostowania na nim bioodpadów uzyskają ulgę w wysokości 2 zł od osoby na miesiąc, czyli stawka za miesiąc od osoby wyniesie 22 zł. Należy pamiętać, że kompostowanie bioodpadów powinno odbywać się w pryzmach zadaszonych lub na otwartym powietrzu, w warunkach naturalnego napowietrzania pryzm i gwarantujących zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, a przede wszystkim w warunkach niestwarzających uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. W myśl uchwały Rady Gminy Jarosław zwalnia się mieszkańców z częściowej odpłatności, pod warunkiem całkowitego zagospodarowania wyprodukowanych w gospodarstwie domowym odpadów bio, czyli kuchennych, zielonych i innych ulegających biodegradacji. Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje chęć z korzystania ulgi nie będą od niego odbierane bioodpady. Nie będzie mógł ich też odwieźć na PSZOK. Fakt posiadania i kompostowania odpadów podlegał będzie kontroli ze strony Gminy. Właściciel nieruchomości na obowiązek wpuścić na swój teren pracowników w celu kontroli. Stwierdzenie braku kompostowania bądź też braku kompostownika w przypadku korzystania z ulgi skutkować będzie cofnięciem ulgi na 6 miesięcy i zastosowania stawki podstawowej. Na początek otrzymają Państwo 50 sztuk naklejek – kodów kreskowych na pojemniki i worki. Worki bez kodów nie będą odbierane. Po wyczerpaniu naklejek każdy właściciel posesji otrzyma dodatkowe w Urzędzie Gminy.

 

Uwaga!

W deklaracji należy ująć wszystkie osoby spokrewnione i niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu  lub budynku mieszkalnym, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym jest mniejsza lub większa od liczby osób zameldowanych w tym gospodarstwie, to do złożonej deklaracji należy dołączyć oświadczenie potwierdzające ten fakt. Oświadczenie to dokument potwierdzający dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wnoszona w kasie Urzędu Gminy Jarosław, u sołtysa w terminach poboru podatku  lub na indywidualny rachunek bankowy, który otrzymaliście Państwo wraz z informacją o wysokości opłaty.

Wszystkie informacje na temat gminnego systemu gospodarki odpadami udzielają pracownicy Urzędu Gminy Jarosław Piekarska 5, 37-500 Jarosław pok. nr 6, lub telefonicznie pod numerem (16) 624-86-35

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY JAROSŁAW:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA GMINY JAROSŁAW:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.