Logo Gmina Jarosław

News

Gospodarka odpadami komunalnymi

07.07.2015

     Informujemy mieszkańców, że w czerwcu wygasła umowa o wywóz odpadów. Według tej umowy gmina płaciła wykonawcy 39 tyś. zł. miesięcznie (około 700 000 zł. przez okres 18 miesięcy). W związku z tym aby nie było przerw w ich odbiorze gmina przeprowadziła dwa przetargi. Pierwszy w maju br. wykazał, że najtańsza oferta wynosiła ponad dwukrotną dotychczasową cenę (1 450 000 zł). Przyjęcie tej ceny przetargowej oznaczałoby podwyższenie stawek dla mieszkańców o ponad 100%. Wójt unieważnił ten przetarg i ogłosił ponowny, który odbył się w czerwcu. W jego wyniku spadła cena o ponad 300 000 zł. Oferta została przyjęta co spowoduje, że miesięcznie gmina będzie płacić wykonawcy około 63 000 zł (1 130 000zł) przez okres 18 miesięcy. Różnicę w cenie (39 000 dotychczas a nowe 63 000 zł od lipca, czyli ok. 24 000 zł miesięcznie) w roku budżetowym 2015 zostanie pokryte z podatków, aby dodatkowo nie obciążać mieszkańców. Co do odpłatności za rok 2016 wójt i rada gminy będą opracowywać nowy budżet i w nim mogą zapaść ewentualne decyzje.

Dodatkowo przypominamy Państwu kilka najważniejszych spraw związanych z gospodarką komunalną, m.in.:

Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jarosław, że są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku:

  • zmiany właściciela nieruchomości;
  • zmiany stanu osobowego na nieruchomości;
  • zmiany sposobu zbierania odpadów/selektywnie lub nieselektywnie/;
  • nabycia lub zamieszkania nowej nieruchomości.

Każda zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być zgłoszona do 14 dni w formie korekty deklaracji.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy może zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określić w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po wyższej stawce za odpady niesegregowane.

Terminy płatności w II półroczu za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław:

KWARTAŁ

MIESIĄCE

TERMIN PŁATNOŚCI

III

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

DO 15 WRZEŚNIA

IV

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

DO 15 LISTOPADA

 

Informujemy również, że należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki, a w przypadku wystawienia upomnienia zobowiązany będzie obciążony kosztami w wysokości 11,60zł.

Urząd Gminy Jarosław zgodnie z ustawą nie ma możliwości wystawiania faktur za usługi odbioru odpadów od gospodarstw domowych. Prosimy o dokonywanie wpłat terminowo.

Po rozstrzygniętym przetargu na wywóz odpadów komunalnych został ustalony harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Jarosław w II półroczu 2015 roku. Firmą odbierającą odpady w naszej gminie pozostaje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,EMPOL” Sp. z o.o. z Tylmanowej.

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2015r.

W czerwcu br. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jarosław regulamin Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jarosław. Zachęcamy do korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>ROMAN KAŁAMARZ</strong></p>

ROMAN KAŁAMARZ

Przyjęcia interesantów: w dni robocze, od godziny  8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

DNI ROBOCZE: 8:00 do 15:00

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE URZĘDU:

NIP : 792-000-62-69 REGON: 000538745

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21 , REGON: 650900482000

NR konta :

BGŻ oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410  

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.