Logo Gmina Jarosław

News

Nieodpłatna pomoc prawna

04.01.2018

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy na rok 2018 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2018 r. jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

        Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

 

          Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego harmonogramu pracy w 2018 r. dla 5  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:

 1. Punkt nr 1:

  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

  ul. Jana Pawła II 17

  37-500 Jarosław

     poniedziałek – piątek: 1300 - 1700

 

2. Punkt nr 2:

- Urząd Miasta w Radymnie

   ul. Lwowska 20

   37-550 Radymno

          środa, czwartek: 800 - 1200

 

-   Urząd Gminy w Jarosławiu

    ul. Piekarska 5

    37-500 Jarosław

           poniedziałek: 800 - 1200

 

-   Urząd Gminy w Wiązownicy

                 ul. Warszawska 15

                 37-522 Wiązownica,

           wtorek, piątek : 800 - 1200

 

3. Punkt nr 3:

-   Urząd Gminy w Chłopicach

    37-561 Chłopice 149a

          środa, piątek: 800 - 1200

 

Urząd Gminy w Laszkach

                37-543 Laszki  36

           poniedziałek, czwartek: 800 - 1200

 

           -   Urząd Gminy w  Radymnie

                 ul. Lwowska 38           

                 37-550 Radymno

          wtorek: 800 - 1200

 

4. Punkt nr 4:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

            37-500 Jarosław

poniedziałek – piątek: 800 - 1200

 

5. Punkt nr 5:

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1

37-560 Pruchnik

            poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 800 - 1200

            środa: 1100 - 1500

            Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>ROMAN KAŁAMARZ</strong></p>

ROMAN KAŁAMARZ

Przyjęcia interesantów: w dni robocze, od godziny  8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

DNI ROBOCZE: 8:00 do 15:00

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE URZĘDU:

NIP : 792-000-62-69 REGON: 000538745

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21 , REGON: 650900482000

NR konta :

BGŻ oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410  

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.