Logo Gmina Jarosław

News

News zdjęcie id 283

Zmiany w systemie gospodarki odpadami

20.12.2017

Zmiany sposobu segregacji odpadów zostały określone w uchwałach Rady Gminy Jarosław z dnia 27 października w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław ( NR IX/110/2017) oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (NR  IX/111/2017), a także uchwałą z dnia 17 listopada ( NR X/135/2017).

   Od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju, wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów o obowiązku jednolitej segregacja odpadów komunalnych (rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2016 r., Dz. U. 2017 poz. 19)). W związku  z rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz uchwałami Rady Gminy Jarosław, właściciele posesji deklarujący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zobowiązani będą od stycznia 2018 roku wyodrębnić selektywnie cztery frakcje odpadów komunalnych. Nasza gmina już teraz prowadzi selektywną zbiórkę odpadów z podziałem na trzy frakcje tj. ,,Papier”, ,,Szkło’’ oraz ,,Tworzywa sztuczne”. Po nowym roku zmieni się oznakowanie worków na odpady komunalne, do pojemników (worków) na ,,Szkło’’ (koloru zielonego),oraz pojemników, worków na ,,Papier”, w tym tekturę (koloru niebieskiego), zostanie dodana frakcja biodegradowalna ,,Bio”, czyli odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów np. resztek kuchennych ( pojemnik lub worek brązowy) natomiast do pojemnika, worka (koloru żółtego ) z segregacją tworzyw sztucznych zostanie dodana segregacja metali, czyli  łącznie w pojemniku (worku) na ,,Metale i tworzywa sztuczne” ( w kolorze żółtym),  zgromadzimy razem odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Metale nie będą już odbierane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanych w naszej gminie. Powinniśmy zatem przygotować nasze domowe kosze i umożliwić wygodny podział odpadów  na cztery kategorie odpadów segregowanych + odpady zmieszane. Właściciele nadal  mogą dokonywać  wyboru, czy chcą segregować odpady w swoim gospodarstwie, czy też nie.

Zmiana częstotliwości wywozu odpadów

Począwszy od stycznia 2018 roku zmianie ulegnie częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. W związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy na odbiór i utylizację odpadów zobligowani jesteśmy do rozpisania nowego przetargu, wyłonienia wykonawcy i podpisania nowej umowy. Nauczeni kilkuletnim doświadczeniem zdajemy sobie sprawę, że nowy przetarg to najprawdopodobniej zwiększenie kwoty za odbiór odpadów, co w konsekwencji przełoży się na podwyższenie stawek opłat za odbiór odpadów bezpośrednio od mieszkańca. Radni Gminy Jarosław i Wójt Gminy mając na celu minimalizację kosztów dla mieszkańców przy jak najlepszej jakości usług po dyskusjach stanęli na stanowisku, aby zminimalizować koszty całkowitego odbioru odpadów w skali roku od mieszkańców poprzez zmianę częstotliwości wywozu. Zabieg ten spowoduje zmniejszenie o 5 odbiorów w skali roku. Nie możemy dać Państwu gwarancji, że jest to wystarczające do utrzymania stawek opłat na dotychczasowym poziomie ale napewno będzie miało pozytywny wpływ na ich wysokość. Jeżeli proponowana częstotliwość nie przyniesie zamierzonych rezultatów a Państwa jako mieszkańców oczekiwania będą zmierzać w kierunku zwiększenia częstotliwości to za rok możliwy jest powrót do starych zasad odbioru odpadów z posesji.

Począwszy od stycznia 2018 roku częstotliwość wywozu będzie następująca:

 1. odpady zmieszane (niesegregowane) i bioodpady

  1. w terminie od 1 stycznia do 31 marca JEDEN RAZ na miesiąc,

  2. w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia DWA RAZY na miesiąc.

 2. odpady segregowane (metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier) DWA RAZY w kwartale

 3. odpady wielkogabarytowe DWA RAZY w roku

  Dodatkowo bardzo ważną informacją i zmianą wprowadzoną do 1 stycznia 2018 jest obowiązek pakowania popiołu w worki. Popiół przy systemie segregacji obowiązującym na naszym terenie uznawany jest za jeden z odpadów zmieszanych. Ponieważ bezpośrednie wysypywanie popiołu do kubłów z odpadami zmieszanymi powoduje nie tylko zanieczyszczenie tych odpadów, ale również przy dużym mrozie zamarzanie w kuble i niemożność wysypania śmieci, bardzo łatwe jest również w takich warunkach uszkodzenie kubła, który jest Państwa własnością, popiół będzie odbierany wraz z odpadami zmieszanymi pod warunkiem wystawienia go w odrębnym worku. Worek ten musi być odpowiednio mocny, by nie uległ rozerwaniu. Ani Gmina ani firma odbierająca odpady nie będzie zapewniać worków na popiół.

     

 Do końca bieżącego roku obowiązuje umowa na wywóz odpadów realizowana przez  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa, oś. Rzeka 133. Nowe zasady segregacji nasz samorząd  wdroży, wraz z obowiązywaniem nowej umowy na wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.  Przypomnijmy że, prawidłowa segregacja odpadów zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się już do powtórnego przetworzenia (tzw. odpady zmieszane). Posegregowane odpady stają się wartościowościowymi surowcami, które można przerobić lub ponownie wykorzystać. Według zaleceń Komisji Europejskiej w 2020 roku powinniśmy osiągnąć poziom 50% odzysku i ponownego użycia papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. Obecnie  wskaźnik  ten,  w naszej Gminie,  wynosi  niewiele ponad 25%.

INFORMACJA

KOLOR NIEBIESKI - ODPADY OZNACZONE TYM KOLOREM, UMIESZCZMY W NIEBIESKIM POJEMNIKU (WORKU) Z NAPISEM ,,PAPIER”.

KOLOR ŻÓŁTY- ODPADY OZNACZONE TYM KOLOREM, UMIESZCZMY W ŻÓŁTYM  POJEMNIKU (WORKU) Z NAPISEM ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”.

KOLOR ZIELONY- ODPADY OZNACZONE TYM KOLOREM, UMIESZCZMY W ZIELONYM  POJEMNIKU (WORKU) Z NAPISEM ,,SZKŁO”.

KOLOR BRĄZOWY- ODPADY OZNACZONE TYM KOLOREM, UMIESZCZMY W BRĄZOWYM POJEMNIKU (WORKU) Z NAPISEM ,,BIO”.

KOLOR CZERWONY- ODPADY OZNACZONE TYM KOLOREM, UMIESZCZAMY  W  POJEMNIKACH  DOSTĘPNYCH  W  PSZOK-PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  ODPADÓW KOMUNALNYCH  -  TUCZEMPY  LUB  KOSTKÓW – ALBO WE WŁASNYM ZAKRESIE  W POJEMNIKACH USTAWIONYCH  W  APTEKACH  I  SKLEPACH.

KOLOR CZARNY- ODPADY OZNACZONE TYM KOLOREM, UMIESZCZMY W POJEMNIKU ( WORKU) NA ODPADY ZMIESZANE

+POPIÓŁ  -  W OSOBNYM WORKU - ZOSTANIE ODEBRANY PRZY ODBIORZE ODPADÓW ZMIESZNYCH LUB TRANSPORT NA PSZOK

 ODPADY ZAZNACZONE KOLOREM  FIOLETOWYM  NIE SĄ ODBIERANE W RAMACH  ODBIORU  ODPADÓW KOMUNALNYCH.

INFORMACJA O NOWYCH  ZASADACH SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE JAROSŁAW

 

SŁOWNICZEK  -  ALFABETYCZNIE,  CO  ZROBIĆ  Z . . .

Pod koniec listopada 2017r. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wójt Gminy Jarosław, po analizie wpływów oraz kosztów systemu odbioru odpadów,  podjął decyzję  o nie podwyższaniu  wysokości opłat  za odbiór odpadów z naszych gospodarstw  domowych. Do końca nowego 2018 roku opłaty za odbiór odpadów  nie ulegną zmianie, mimo znacznego wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jaki będzie miał miejsce od nowego roku. Brakująca kwota zostanie pokryta z innych dochodów własnych gminy. Odbiorcą odpadów pozostaje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa  które wygrało  przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów  w nowym roku.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>ROMAN KAŁAMARZ</strong></p>

ROMAN KAŁAMARZ

Przyjęcia interesantów: w dni robocze, od godziny  8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

DNI ROBOCZE: 8:00 do 15:00

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE URZĘDU:

NIP : 792-000-62-69 REGON: 000538745

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21 , REGON: 650900482000

NR konta :

BGŻ oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410  

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.