Logo Gmina Jarosław

News

Cena wody i ścieków w 2018 roku

11.12.2017

Z dokumentu tego wynikają obowiązujące na 2018 rok stawki m³ wody i ścieków. Mimo licznych podwyżek nośników jak np. energii elektrycznej, kosztów pracy, które mają wpływ na wysokość stawki za wodę, na terenie naszej Gminy pozostanie ona utrzymana na dotychczasowym poziomie, tj. 2,62 zł netto na m³ wody, co daje kwotę brutto dla mieszkańca 2,83zł. Również miesięczna stawka opłaty abonamentowej nie ulegnie zmianie. Stawki te są zachowanie na tym samym poziomie od 2014 roku. Również cena dla odbiorcy za m³ ścieków w stosunku do roku obecnego nie ulega zmianie i wyniesie 4,77zł brutto. Należy zaznaczyć, że stawka za m3 ścieków wynikająca z taryfy to 6,61zł za m³. Wójt Gminy oraz radni chcąc obniżyć obciążenia finansowe dla mieszkańców po raz kolejny uchwalili dopłatę do każdego m³ ścieków, która zostaje przelana z budżetu gminy do zakładu komunalnego i wynosi za m³ 1,84zł.

     Zakład Komunalny Gminy Jarosław

        37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5

działając na podstawie art.24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. 2017.328 )  ogłasza:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jarosław, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 zgodnie z uchwałą nr X/143/2017 Rady Gminy Jarosław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz  zgodnie z uchwałą nr X/144/2017 Rady Gminy Jarosław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług.

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki      

 

    

  Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

   

   Cena / stawka

 

 

Jednostka

    miary

 

Netto

1

2

3

4

5

 

   1.

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

na odbiorcę / m-c

 

2,62

 

 

1,39

 

 

zł / m³

 

 

zł/ odb./m-c

   

   2.

 

Gospodarstwa domowe  i pozostali

odbiorcy

 

 

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

 

4,42

 

 

zł / m³

2. Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

 

Rodzaj wskaźnika

 

 

Jednostka stężenia

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń

 w ściekach przemysłowych

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

netto

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

brutto

1

2

3

4

5

BZT5

mg O2/ dm³

500

8,84

9,55

ChZTCr

mg O2/ dm³

1000

4,42

4,77

Zawiesina ogólna

mg / dm³

400

4,42

4,77

Chlorki

mg Cl/ dm³

1000

4,42

4,77

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg / dm³

100

442,00

477,36

Do cen i stawek opłat (netto), dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w  wysokości 8%.

 Stawki opłat za ścieki uwzględniają dopłatę (do kwoty brutto) z budżetu Gminy  Jarosław  dla odbiorców w wysokości  1,84 zł do 1 m³ odprowadzanych ścieków.

Wyszczególnione wyżej ceny i stawki opłat obowiązują także dla mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław posiadających zawarte umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków z Zakładem Komunalnym Gminy Jarosław.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>ROMAN KAŁAMARZ</strong></p>

ROMAN KAŁAMARZ

Przyjęcia interesantów: w dni robocze, od godziny  8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

DNI ROBOCZE: 8:00 do 15:00

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE URZĘDU:

NIP : 792-000-62-69 REGON: 000538745

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21 , REGON: 650900482000

NR konta :

BGŻ oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410  

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.