Logo Gmina Jarosław

News

Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica

07.04.2017

Gmina Jarosław w dniu 06.02.2017 r. zawarła z Gminą Roźwienica umowę o partnerstwie, w celu wspólnej realizacji projektu „Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Roźwienica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – Projekty Parasolowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Jarosław działając jako Lider Projektu, w dniu 02.03.2017 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wniosek o dofinansowanie działania pn. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Roźwienica.

Bezpośrednim celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie udziału czystej energii w bilansie energetycznym Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica. Planowana do realizacji  budowa instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła gruntowych, pomp ciepła powietrznych oraz kotłów na pellet realizuje zakładany cel i wpływa na ograniczenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii, w tym paliw kopalnych takich jak; węgiel, ropa naftowa i gaz. Instalacje OZE, które powstaną w ramach realizacji inwestycji będą produkowały energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby własne domów mieszkalnych. Projekt przewiduje łączną budowę 705 mikroinstalacji OZE.

Projekt ten jest projektem parasolowym. Dzięki temu mieszkańcy obu gmin uczestniczących w projekcie otrzymają dostęp do bezpiecznej, naturalnej energii i ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii oraz nastąpi poprawa jakości powietrza w tych gminach. Przede wszystkim projekt doprowadzi do redukcji emisji dwutlenku węgla, pyłów, dwutlenku siarki do atmosfery poprzez zastąpienie produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych tą produkowaną ze źródeł odnawialnych. 

W ramach realizacji całego projektu planowane jest wykonanie następujących instalacji OZE:

Rodzaj instalacji

Gmina Jarosław

(ilość szt.)

Gmina Roźwienica

(ilość szt.)

Instalacje fotowoltaiczne

198

161

Instalacje kolektorów słonecznych

149

127

Instalacje kotłów na pellet

18

19

Instalacje powietrznych pomp ciepła

1

0

Instalacje gruntowych pomp ciepła

14

6

Instalacje powietrznych pomp ciepła na potrzeby c.w.u

9

3

ŁĄCZNIE

389

316

Z tego na terenie Gminy Jarosław zainstalujemy dla potrzeb prywatnych budynków mieszkalnych:

- 149 szt. instalacji kolektorów słonecznych (w tym: 30 szt. o mocy 2,31 kW każda (2 kolektory płaskie); 108 szt. o mocy 3,47 kW każda (3 kolektory płaskie); 1 szt. o mocy 4,62 kW każda (4 kolektory płaskie); 108 szt. o mocy 3,47 kW każda (3 kolektory płaskie);

- 9 szt. instalacji pomp ciepła powietrznych na CWU (o mocy 1,67 kW);

- 1 szt. instalacji powietrznych pomp ciepła na budynku jednorodzinnym (o mocy 13,1 kW), 14 szt. instalacji pomp ciepła gruntowych (w tym: 11 szt. o mocy 12,99 kW każda, 3 szt. o mocy 17,1 kW każda);

- 19 szt. kotłów na pellet (w tym: 13 szt. o mocy 16,00 kW każdy, 4 szt. o mocy 24,00 kW każdy, 1 szt. o mocy 32,00 kW);

- 276 instalacji fotowoltaicznych (w tym: 1 szt. o mocy 1,82 kW, 1 szt. o mocy 2,34 kW, 56 szt. o mocy 2,86 każda, 67 szt. o mocy 3,90 kW każda, 24 szt. o mocy 4,94 kW każda, 7 szt. o mocy 5,98 kW każda, 2 szt. o mocy 6,24 każda, 4 szt. o mocy 6,76 kW każda, 3 szt. o mocy 7,80 kW każda, 4 szt. o mocy 9,88 kW każda).

Łączna wartość całego projektu (dla obu Gmin razem) wynosi: 12 mln. 660 tys. 604,17 zł. w tym wartość projektu Gminy Jarosław wynosi: 7 mln. 231 tys. 376,76 zł. zaś wartość projektu Gminy Roźwienica wynosi: 5 mln. 429 tys. 227,41 zł.

Łączna wartość dofinansowania całości projektu (dla obu Gmin razem) – stanowiąca 85 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów netto (bez podatku VAT) wynosi: 9 mln. 624 tys. 549,15 zł. w tym wartość dofinansowania Gminy Jarosław wynosi: 5 mln. 528 tys. 609,95 zł. zaś wartość projektu Gminy Roźwienica wynosi: 4 mln. 095 tys. 939,20 zł.

Wkład własny mieszkańców w realizację przedmiotowego projektu (dla obu Gmin razem) wynosi: 3 mln. 036 tys. 055,02 zł. W tym wkład własny mieszkańców Gminy Jarosław wynosi: 1 mln. 702 tys. 766,81 zł, zaś wkład własny mieszkańców Gminy Roźwienica wynosi: 1 mln. 333 tys. 288,21 zł.  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – Projekty Parasolowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zostało złożonych 69 wniosków o dofinansowanie. Ogólna pula dostępnych środków na dofinansowanie Działania 3.1 Rozwój OZE (konkursu) wynosi 120 mln.

Po przeprowadzeniu przez Urząd Marszałkowski oceny fizycznej, formalnej i merytorycznej złożonych wniosków przez jednostki samorządowe (około 3-4 miesięcy) oraz opublikowaniu Listy Rankingowej (punktacyjnej) wniosków przyjętych do sfinansowania (przedmiotowa lista rankingowa powinna się ukazać w lipcu 2017 r.) może zostać podpisana umowa o dofinansowaniu naszego projektu a następnie można będzie przystąpić do jego realizacji. W przypadku zakwalifikowania się tego projektu do dofinansowania (podpisania umowy o dofinansowanie) zostanie uruchomiona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji projektu (budowy tych instalacji OZE).

Jeżeli wszystkie procedury odbędą się korzystnie – realizacja fizyczna tego projektu może nastąpić w IV kwartale 2017 r. a zakończymy go pod koniec 2018 r.

A więc wszyscy „trzymajmy kciuki za pomyślność”.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>ROMAN KAŁAMARZ</strong></p>

ROMAN KAŁAMARZ

Przyjęcia interesantów: w dni robocze, od godziny  8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

DNI ROBOCZE: 8:00 do 15:00

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE URZĘDU:

NIP : 792-000-62-69 REGON: 000538745

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21 , REGON: 650900482000

NR konta :

BGŻ oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410  

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.