Logo Gmina Jarosław

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY JAROSŁAW

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarosław - KLIK

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jarosław oraz części Gminy Miejskiej Jarosław w okresie 3 lat tj. od dnia 12 maja 2018 r. do 11  maja 2021 r.

 

    Cena wody i ścieków w 2019 roku    

W 2019 roku obowiązują ceny taryfowe wody i ścieków zatwierdzone decyzją nr RZ.RET.070.3.31.2018.AS z dnia 10 kwietnia 2018 r. Dyrektora   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zgodnie z w/w  decyzją zatwierdzone ceny obowiązują 3 lata lecz są zróżnicowane w każdym roku obowiązywania taryfy. Ponieważ decyzja weszła w życie 12 maja 2018 r.  pierwszy rok obowiązywania taryfy kończy się 11 maja 2019 r., natomiast drugi rok obowiązywania taryfy będzie obowiązywał od 12 maja 2019 r. do 11 maja 2020 r. Ceny taryfowe przewidują w drugim roku obowiązywania taryfy wzrost ceny ścieków o 0,11 zł netto za 1 m³ oraz obniżenie ceny wody o 0,07 zł  netto za 1 m³, a  stawka opłaty abonamentowej nie ulegnie zmianie.

Wójt Gminy oraz radni chcąc obniżyć obciążenia finansowe dla mieszkańców po raz kolejny, na 2019 r. uchwalili dopłatę do każdego  m³ ścieków (brutto), która zostaje przelana z budżetu gminy do zakładu komunalnego i wynosi 1,84 zł za  1 m³ ścieków.

Ze względu na to, że dopłata obejmuje rok budżetowy 2019  ( tj. od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 ) - poniżej przedstawiono ceny i stawki wody i ścieków uwzględniające   okresy  od 1 stycznia 2019 r. do 11 maja 2019 r. (Tabele 1A, 2A ) oraz zmiany taryfy od 12 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (Tabele 1B, 2B ).

     Zakład Komunalny Gminy Jarosław      

         37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5

 

działając na podstawie art.24e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2017.328 z późn. zm. )  ogłasza:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jarosław oraz części Gminy Miejskiej Jarosław w okresie 3 lat tj. od dnia 12 maja 2018 r. do 11  maja 2021 r.

zgodnie z decyzją nr RZ.RET.070.3.31.2018.AS z dnia 10 kwietnia 2018 r. Dyrektora   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy oraz  zgodnie z uchwałą nr IX/107/2018 Rady Gminy Jarosław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług.

1A.Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w okresie od dnia 01.01.2019 r.  do dnia 11.05.2019 r.      
 

 

    

  Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

   

   Cena / stawka

 

 

Jednostka

    miary

 

Netto

1

2

3

4

5

 

 

  1.

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

na odbiorcę / m-c

 

2,91

 

 

1,39

 

 

zł / m³

 

 

zł/ odb./m-c

   

  

  2.

 

Gospodarstwa domowe  i pozostali odbiorcy

 

 

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

 

4,77

 

 

zł / m³

2A.  Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

 

Rodzaj wskaźnika

 

 

Jednostka stężenia

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń

 w ściekach przemysłowych

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

netto

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

brutto

1

2

3

4

5

BZT5

mg O2/ dm³

500

8,84

9,55

ChZTCr

mg O2/ dm³

1000

4,42

4,77

Zawiesina ogólna

mg / dm³

400

4,42

4,77

Chlorki

mg Cl/ dm³

1000

4,42

4,77

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg / dm³

100

442,00

477,36

 

1B.Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki  w okresie od dnia 12.05.2019 r.   do dnia 31.12.2019 r.      

 

 

    

  Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

   

   Cena / stawka

 

 

Jednostka

    miary

 

Netto

1

2

3

4

5

 

 

   1.

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

na odbiorcę / m-c

 

2,84

 

 

1,39

 

 

zł / m³

 

 

zł/ odb./m-c

   

  

   2.

 

Gospodarstwa domowe  i pozostali odbiorcy

 

 

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

 

4,88

 

 

zł / m³

 

2B.  Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

 

 

Rodzaj wskaźnika

 

 

Jednostka stężenia

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń

 w ściekach przemysłowych

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

netto

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

brutto

1

2

3

4

5

BZT5

mg O2/ dm³

500

8,84

9,55

ChZTCr

mg O2/ dm³

1000

4,42

4,77

Zawiesina ogólna

mg / dm³

400

4,42

4,77

Chlorki

mg Cl/ dm³

1000

4,42

4,77

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg / dm³

100

442,00

477,36

 

Do cen i stawek opłat (netto), dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w  wysokości 8% .

 Stawki opłat za ścieki uwzględniają dopłatę ( do kwoty brutto) z budżetu    Gminy  Jarosław  dla odbiorców w wysokości  1,84 zł do 1 m³  odprowadzanych  ścieków.

Wyszczególnione wyżej ceny i stawki opłat obowiązują także dla mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław posiadających zawarte umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków z Zakładem Komunalnym Gminy Jarosław.

Poniżej tekst decyzji Dyrektora RZGW w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy.

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarosław - KLIK

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>ROMAN KAŁAMARZ</strong></p>

ROMAN KAŁAMARZ

Przyjęcia interesantów: w dni robocze, od godziny  8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

DNI ROBOCZE: 8:00 do 15:00

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE URZĘDU:

NIP : 792-000-62-69 REGON: 000538745

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21 , REGON: 650900482000

NR konta :

BGŻ oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410  

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.