Logo Gmina Jarosław

Informacje dla mieszkańców Gminy Jarosław

     Informujemy mieszkańców, że w czerwcu wygasła umowa o wywóz odpadów. Według tej umowy gmina płaciła wykonawcy 39 tyś. zł. miesięcznie (około 700 000 zł. przez okres 18 miesięcy). W związku z tym aby nie było przerw w ich odbiorze gmina przeprowadziła dwa przetargi. Pierwszy w maju br. wykazał, że najtańsza oferta wynosiła ponad dwukrotną dotychczasową cenę (1 450 000 zł). Przyjęcie tej ceny przetargowej oznaczałoby podwyższenie stawek dla mieszkańców o ponad 100%. Wójt unieważnił ten przetarg i ogłosił ponowny, który odbył się w czerwcu. W jego wyniku spadła cena o ponad 300 000zł. Oferta została przyjęta co spowoduje, że miesięcznie gmina będzie płacić wykonawcy około 63 000 zł (1 130 000zł) przez okres 18 miesięcy. Różnicę w cenie (39 000 dotychczas a nowe 63 000 zł od lipca, czyli ok. 24 000 zł miesięcznie) w roku budżetowym 2015 zostanie pokryte z podatków, aby dodatkowo nie obciążać mieszkańców. Co do odpłatności za rok 2016 wójt i rada gminy będą opracowywać nowy budżet i w nim mogą zapaść ewentualne decyzje. 

Po rozstrzygniętym przetargu na wywóz odpadów komunalnych został ustalony harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Jarosław w II półroczu 2015 roku. Firmą odbierającą odpady w naszej gminie pozostaje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,EMPOL” Sp. z o.o. z Tylmanowej.

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2015r.

 

Informujemy  właścicieli   nieruchomości  położonych na  obszarze Gminy Jarosław,  że są zobowiązani do złożenia  nowych deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w przypadku:

- zmiany właściciela nieruchomości;

- zmiany stanu osobowego na nieruchomości / należy aktualizować  stan zamieszkania na      nieruchomości w terminie do 14 dni od zmiany tego stanu/;

- zmiany sposobu zbierania odpadów  /selektywnie lub nieselektywnie/.

- zamieszkania nowej  nieruchomości, będzie skutkować obowiązkiem złożenia pierwszej deklaracji za odpady komunalne przez właściciela nieruchomości.

Każda zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być zgłoszona do 14 dni w formie korekty deklaracji.

     W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w deklaracji lub korekcie deklaracji  Wójt Gminy może zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określić w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po wyższej stawce za odpady niesegregowane. 

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Jarosław:

 

TERMINY PŁATNOŚCI

KWARTAŁ

MIESIĄCE

TERMIN PŁATNOŚCI

III

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

DO 15 WRZEŚNIA

IV

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

DO 15 LISTOPADA

 

Informujemy, że należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych, a w przypadku wystawienia upomnienia zobowiązany będzie obciążony  kosztami w wysokości  11,60zł.

O wysokości opłat za rok 2015 mieszkańcy  naszej gminy zostali poinformowani  zawiadomieniem,  przekazanym na początku lutego 2015 roku.

Urząd Gminy Jarosław zgodnie z ustawą nie ma możliwości wystawiania faktur za usługi.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>ROMAN KAŁAMARZ</strong></p>

ROMAN KAŁAMARZ

Przyjęcia interesantów: w dni robocze, od godziny  8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

DNI ROBOCZE: 8:00 do 15:00

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE URZĘDU:

NIP : 792-000-62-69 REGON: 000538745

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21 , REGON: 650900482000

NR konta :

BGŻ oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410  

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.